Hankevalmistelu ja projektien hallinta

Laaja EU-hankekokemus sekä monipuolinen hankevalmistelukokemus ja tietämys erilaisista rahoitusmalleista.

Innovaatiotapahtumat, -leirit ja -kilpailut

Innovaatioleirien, kilpailujen ja tapahtumien avulla tuotetaan ideoita, nopeutetaan niiden kaupallistamista ja kehitetään uusia tuotteita ja palveluja. Tapahtumiin ja projekteihin voi yritysten lisäksi osallistua organisaation ulkopuolelta opiskelijoita, ohjelmistokehittäjiä, suunnittelijoita, tutkijoita ja muita asiantuntijoita.

Hermia Group tarjoaa inspiroivan ympäristön ja tuoreesta näkökulmasta ongelmia ratkovan osallistujajoukon yritysten, organisaatioiden ja verkostojen tarpeisiin sovitettuna.

Tohtorikoulu - Doctoral School of Industry Innovations

Yritysten ja yliopistojen yhteistyöhön perustuva uudenlainen tohtorikoulu, jossa innovaatioalustoja hyödynnetään osana tohtoriopintoja teollisuuden tarpeisiin soveltaen.

Koulutukset ja valmennukset sekä muutosohjelmat

Hermia Group tarjoaa ammatillista osaamista kehittävää koulutusta ja valmennusta koordinoimiensa koulutuspalveluiden kautta sekä omia osaamisalueitaan hyödyntäen. Koulutuksen toteuttavat Hermia Groupin kokeneet yhteistyökumppanit. Koulutuksia ja valmennuksia järjestetään sekä yksilöiden että yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeisiin räätälöityinä.

Hermia Groupilla on kokemusta valmennusohjelmien järjestämisestä muutostilanteissa olevien yritysten työntekijöiden tarpeisiin. Tyypillisenä esimerkkinä tällaisesta muutostilanteesta ovat yritysten massairtisanomiset. Niiden toteuttamiseen on kehitetty toimintatapoja, joilla autetaan yrityksen henkilökuntaa uran muutosvaiheessa, ja samalla löydetään yritykselle sekä taloudellisesti että yhteiskuntavastuullisesti optimaalinen tapa toteuttaa muutos.